Benny Toledo
lefthand
2002
1.
Benny Toledo – Leaving Mounthammer
2.  Benny Toledo – Confessions from the South
3.
Benny Toledo – A car, J and me
4.
Benny Toledo – Boiling point
5.
Benny Toledo – All the leaves
6.
Benny Toledo – Conservative
7.
Benny Toledo – The great big eraser
Tekster
Tilbake

Benny Toledos andre utgivelse beviste to ting; tiden i Kristiansand hadde åpenbart ikke bidratt til å forbedre engelskkunnskapene, men popteften var tilgjengjeld betydelig skjerpet. Som albumtittelen antyder var dette et spontant prosjekt som ble satt sammen i løpet av et par måneder, og utgivelsen bærer et visst preg av improvisasjon og fravær av retningssans. Noe som nok også preget bandet selv på denne tiden.